เติมโค้ด ใช้แต้มแลกไอเทม แจ้งปัญหา
line logo
เถ้าแก่น้อย รสคลาสสิคขนาด 10 กรัม
รุ่นลายซอง “สามก๊กหัวร้อน – 3KH”
จะพบรหัสไอเทมโค้ดจำนวน 1 รหัส / ซอง
https://member.genplay.in.th/ItemCode/3kh/Direct
และทำการเติมไอเทมโค้ดดังกล่าวเพื่อรับ Point

ระยะเวลาการเติมไอเทมโค้ดเพื่อรับ Point
ตั้งแต่ 24 พ.ค. 2567 (เวลา 00.01 น.) ถึง 25 ก.ค. 2567 (เวลา 23.59 น.)

นำ Point มาแลกรับไอเทมในเกม “สามก๊กหัวร้อน – 3KH” ได้ที่
https://redeem.genplay.in.th/?GameName=3kh
โดยทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยแอคเคาท์เดียวกับที่เติมไอเทมโค้ดในข้อ 2 จากนั้นระบบจะแสดงรายการไอเทมที่สามารถแลกรับได้

ระยะเวลาในการนำ Point มาแลกรับไอเทมภายในเกม
ตั้งแต่ 19 มิ.ย. 2567 (เวลา 00.01 น.) ถึง 25 ก.ค. 2567 (เวลา 23.59 น.)
**หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวการเข้าใช้รหัสไอเทม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าใช้รหัสไอเทมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. สาหร่ายทอด เถ้าแก่น้อย รสคลาสสิค ขนาด 10 กรัม รุ่นลายซอง “สามก๊กหัวร้อน – 3KH” จะมีไอเทมโค้ด 1 รหัส ต่อ 1 ซอง
  2. ไอเทมโค้ดในเกม “สามก๊กหัวร้อน – 3KH” 1 รหัส สามารถใช้แลก Point ในระบบ ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ( 1 ไอเทมโค้ด = 1 Point )
  3. ไอเทมโค้ดในเกม “สามก๊กหัวร้อน – 3KH” ไม่สามารถจำหน่าย แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข กติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการแลก Point เพื่อรับไอเทมภายในเกมหรือในระบบ Redeem อันเป็นผล มาจากอุปกรณ์ ตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง หรือความผิดพลาดจากการส่งข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น อินเทอร์เน็ตขัดข้อง กรอกรหัสหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น จนทำให้ไม่สามารถแลกรับไอเทมภายในเกม “สามก๊กหัวร้อน – 3KH” ได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในการลงทะเบียนที่ล่าช้า ไม่ถูกต้องตรงตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดข้อมูลสูญหาย หรือไม่ครบถ้วน อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นผลจากตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ระบบอินเทอร์เน็ต การทุจริต ในการร่วมกิจกรรม รวมไปถึงสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
  7. การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ รหัสไอเทมโค้ด ตัวละคร และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนทำการกดยืนยันเพื่อรับ Point หรือแลกรับไอเทม
อิ่มอร่อย กับสินค้าพาร์ทเนอร์
3kh decoration
รับฟรี! 3KH POINTS
3kh decoration
3kh ไอเทมสำหรับใช้แต้ม 3KH
24 พ.ค. - 25 ก.ค. 67
3kh ไอเทมสำหรับสุ่มในเกม
3kh decoration
เถ้าแก่ให้โชค
3kh decoration
ใช้แต้ม 3KH POINTS แลกไอเทม TKN-Token
จากนั้นนำมาสุ่มรับไอเทมสุดพิเศษได้มากมายในเกม!
19 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67
ลุ้นรางวัลใหญ่อีกต่อ
ทุกการใช้แต้ม 3KH POINTS แลกไอเทมที่หน้าเว็บไซต์
จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลอีกต่อ ยิ่งสุ่มมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก!
tkn campaign gear reward
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่หน้าแฟนเพจ
สามก๊กหัวร้อน - 3KH